Quan el Dret aplicable als contractes de llicència d’ús és el Dret espanyol, la traducció té una funció instrumental, és a dir, la traducció és el document que arriba al client i, per tant, és el document que serà interpretat pels tribunals en cas de conflicte. Teòricament, en aquests casos les llicències s’haurien de traduir i adaptar al Dret espanyol. Per què no sempre es així? Per què trobem tantes traduccions literals incomprensibles? Què hauríem de saber sobre aquesta adaptació? Com poden col·laborar les empreses de software, les empreses de serveis lingüístics, els traductors i els juristes per aconseguir una bona adaptació?

Inscripció gratuïta per web.

I JORNADA SOBRE LOCALITZACIÓ DE DRET INFORMÀTIC: CONTRACTES DE LLICÈNCIA DE SOFTWARE

12 de març de 2013, aula 2 de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

16.00 h

Inauguració de la Jornada

Marta Arumí, Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB

Marisa Presas, Departament de Traducció  i d’Interpretació de la UAB

Olga Torres, Investigadora principal del projecte LAW10n

 

16.30 h

«Importació de tecnologia i Dret: el cas de les llicències d’ús de programes d’ordinador»

Juan Pablo Aparicio, Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca

 

17.15 h

Pausa cafè

 

17.30 h

«La traducció de les llicències de software: propostes per a la localització»

Carme Bestué, projecte LAW10n, coordinadora del Postgrau de Traducció Jurídica de la UAB

 

18.15 h

«El procés de localització de les llicències de software a l’empresa» (taula rodona)

Id law partners/BGMA (Malcolm Bain)

iDisc Information Technologies

MSS, Language Solutions (Alba Higueras)

PlanetLingua (Guillem Ragull)

Tradnologies (Marc Núñez de Prado)

Modera: Mariana Orozco, projecte LAW10n

 

19.30 h

Clausura de la Jornada i lliurament de certificats.

 

 

Jornada organitzada pel projecte LAW10n (FFI2010-22019, Ministeri d’Economia i Competitivitat), el grup de recerca Tradumàtica i el Postgrau de Traducció Jurídica del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona.