La Nomenclatura oficial de la UAB és una llista multilingüe de termes en català, anglès i castellà que pertanyen al context específic de la UAB i que s’hi s’utilitzen amb freqüència.Com utilitzar aquest recurs

Hi ha dues maneres de buscar els termes en aquest recurs:

  1. Accediu a Continguts i feu la cerca en l’àmbit específic que us interessi. Feu clic al menú de la capçalera per veure la llista sencera d’àmbits de contingut.
  2. Feu servir l’eina de cerca general que hi ha a la dreta de la capçalera i escriure directament el terme que es busca. Tot seguit apareixerà la llista de termes: feu clic al que us interessi per veure l’entrada sencera.

Un cop tingueu el terme, si necessiteu informació sobre l’ús de majúscules i minúscules podeu clicar als enllaços següents:

Cómo utilizar este recurso

Hay dos maneras de buscar los términos en este recurso:

  1. Acceda a Continguts y realice la búsqueda en el ámbito específico que le interese. Haga clic en el menú de la cabecera para ver la lista entera de ámbitos de contenido.
  2. Utilice la herramienta de búsqueda general situada en la parte derecha de la cabecera y escribir directamente el término que se busca. Seguidamente aparecerá la lista de términos: clique sobre el que le interese para ver la entrada entera.

Cuando haya encontrado el término, si necesita información sobre el uso de mayúsculas y minúsculas puede clicar en los enlaces siguientes:

How to use this resource

There are two ways of searching for terms in this resource.

  1. Access Continguts and then search within the specific ambit of your interest (please ensure that you click on the menu header to see the entire list of contents).
  2. Use the site-wide search function (top right) to enter your term directly.

When you have found the term you require, if you need guidance on upper and lower case usage in context, please consult the following:

(Please note: the above two links will take you to a different web page.)