Presentació de propostes

1-30 de setembre

Selecció de conferenciants

1-9 d’octubre

Anunci dels conferenciants

10-11 d’octubre

Formació conferenciants

23 d’octubre-3 de novembre

Assaig general

15 de novembre

Veus 2023

16 de novembre