WEL (Del text escrit al text oral en lectura fàcil: audiofàcils en visites culturals i videojocs) és un projecte de tres anys (2023-2025), dirigit per Carme Mangiron i Anna Matamala (grup de recerca TransMedia Catalonia) a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El projecte WEL està finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats d’Espanya, codi de referència PID2022-137058NB-I00.

Transmedia Catalonia