• Collar: Plec transversal en la superfície del coll d’alguns rèptils, orientat cap enrere i cobert per escames solapades amb les posteriors.

 • Discs adhesius: Eixamplaments dels extrems dels dits que permeten l’adhesió a superfícies.

ESCAMES

Il·lustració 1. Esquema general de la disposició de les escames facials en rèptils.
 • Escames imbricades: Escames que es disposen sobreposades unes a les altres.
 • Escames juxtaposades: Escames que es disposen de manera que les vores de les escames es troben en contacte amb les vores de les escames circumdants.
 • Escames granulars: Escames amb abultaments repartits per la superfície (són un tipus d’escames juxtaposades).
 • Escames carenades: Escames amb una cresta longitudinal central a la superfície.
 • Espoló: Estructura punxeguda present a les potes posteriors de les tortugues.
 • Glàndules parotídies: Protuberàncies glandulars externes a la pell de l’esquena, coll o genoll d’amfibis. Solen excretar substàncies amb toxines.
 • Laminil·les subdigitals: Petites tires transversals sota els palmells que permeten l’escalada. Membranes interdigitals: Membrana de pell entre les falanges de les extremitats.

PLAQUES DE LES TORTUGUES

Il·lustració 2. Esquema general de la disposició de les plaques en la closca i plastró de les tortugues.
 • Plastró: Closca ventral de les tortugues.
 • Plecs glandulars: Protuberàncies glandulars externes a la pell que solen tenir forma longitudinal i que van des del cap fins l’engonal.
 • Tubercles: protuberàncies o elevacions de la pell.
Il·lustració 2. Esquema general de la disposició de les plaques en la closca i plastró de les tortugues.
 • Esperons: protuberància present a les potes posteriors de Pelobates cultripes.