En aquest llistat es mostren ordenats alfabèticament els noms científics de totes les espècies d’amfibis i rèptils que inclou aquest catàleg. Al clicar sobre cadascun d’ells s’obre una finestra amb informació bàsica de l’espècie.

Amfibis

Rèptils