Sheila González i Xavier Bonal (2021). Tasques escolars, nivell instructiu
de les famílies i gènere, Qüestions de Vida Cristiana 271: 67-77

Podéis consultar la publicación aquí