El dimarts 13 de març es farà l’acte de presentació i debat del pack didàctic ‘Alimentar Barcelona’ i de la ‘Biblioteca digital de Sobirania Alimentària’. L’acte el presentarà el professor Xavier Such, i comptarà amb un debat obert entre tot el professorat i alumnat que hi han participat. Es tracta d’un projecte finançat per la Fundació Autònoma Solidària, que s’ha dut a terme entre 2016 i 2018, amb la finalitat d‘elaborar materials didàctics sobre ‘Sobirania alimentària’ i fer-ne difusió entre diferents Facultats del Campus.

El projecte té dues vessants:

1) D’una banda, s’ha generat una biblioteca digital a manera de repositori virtual de materials sobre ‘Sobirania alimentària’, obtinguts de fonts externes i també d’iniciatives que diversos professors han desenvolupat per a les seves pròpies classes.

2) D’altra banda, s’ha elaborat el pack didàctic ‘Alimentar Barcelona’, que ofereix recursos i descriu amb detall com realitzar una visita guiada amb alumnes per diferents espais de la ciutat de Barcelona per analitzar críticament com s’alimenta la ciutat.

En la prova pilot hi van participar alumnes de 6 graus universitaris diferents de la UAB (sociologia, periodisme, ciències de l’educació, ciències ambientals, humanitats i veterinària). A partir de l’excursió, cada grup de alumnes va fer un treball de curs avaluable en les seves respectives assignatures, i amb posterioritat es va celebrar una sessió d’intercanvi en què van poder presentar els seus resultats i debatre’ls conjuntament.