La crisi sanitària de la Covid-19 ha estat un repte per a tota la societat i una oportunitat per posar a prova la capacitat de les biblioteques de la UAB per donar resposta a les necessitats dels usuaris de forma no presencial.

Seguint les directrius del Govern de l’Estat i de la UAB, les biblioteques van tancar les seves portes el 13 de març del 2020. Un dia abans, la Universitat havia anunciat la suspensió de l’activitat lectiva presencial i la docència virtual; el personal va preparar-se per teletreballar i facilitar que els usuaris poguessin accedir al nombre més gran de recursos i serveis des de casa.

Durant aquest temps de confinament, les accions de les biblioteques s’han articulat al voltant dels eixos següents:
– Informar els usuaris sobre com accedir a l’oferta no presencial del Servei;
– Proporcionar recursos digitals rellevants per a professorat i alumnat en un marc de docència virtual;
– Donar visibilitat als serveis en línia;
– Mantenir oberts tots els canals de comunicació amb els usuaris i oferir un servei d’assessorament no presencial personalitzat;
– Fer formació virtual i difondre ofertes formatives en línia de qualitat promogudes per altres institucions i
– Ser font d’informació fiable i actualitzada sobre la Covid-19.

Tot això no hauria estat possible sense una feina prèvia del Servei de Biblioteques, que en els darrers anys ha apostat per la biblioteca digital, organitzat serveis virtuals i desenvolupat un sistema de gestió allotjat, majoritàriament, al núvol.

Divendres 13 de març: comença el repte
Ens vàrem centrar a informar sobre les eines de la UAB per treballar en remot, en difondre la Biblioteca Digital i en la publicació de l’ampliació dels terminis de préstec. Ho vam fer a través de tots els nostres canals de comunicació: web i xarxes socials.

Paral·lelament, els equips de direcció del Servei van organitzar el contingut del teletreball i assessorar el personal per fer front a les tasques de manera segura.

 

 

 

 

 

La biblioteca des de casa
Les biblioteques ofereixen recursos i serveis no presencials i els primers dies de confinament van recordar-los a través de les xarxes socials. Tota la informació apareixia a la web, però no en un sol punt d’accés, de manera que se’n va fer un recull; així naixia una nova pàgina a la web del Servei: Biblioteca des de casa.

Els recursos documentals digitals
El Cercador, que funciona com a punt d’accés únic, permet localitzar documents físics i electrònics i és una eina ben coneguda pels usuaris, com també ho és el servei ARE que en permet la consulta des de fora del campus. El nostre esforç comunicatiu durant la crisi de la Covid-19 es va centrar en dues ofertes documentals noves: els llibres digitals a prova 2020 i les iniciatives solidàries dels editors.

L’oferta anual de 50.000 llibres digitals a prova va coincidir amb el confinament i, com a novetat, es va presentar a través d’una plataforma nova en Omeka que en permet la consulta per temes (mirades.uab.cat/ebs).

Amb relació als proveïdors de continguts, la pandèmia va posar en marxa diverses iniciatives solidàries basades en l’oferta de la totalitat o part dels recursos digitals de pagament sense cost, o bé, en l’ampliació a l’accés als recursos per part dels subscriptors. La llista va créixer dia a dia i es varen combinar la publicitat puntual amb una presentació conjunta a la web.

 

Una estadística comparativa de l’ús dels recursos electrònics entre març del 2019 i març del 2020 va mostrar un augment de la consulta de la documentació digital. Si la tendència es manté, la crisi sanitària haurà estat una finestra d’oportunitat per donar-la a conèixer.

 

 

 

 

Comunicació, assessorament i formació
L’atenció presencial va ser suplida pels canals de comunicació ja existents – web, xarxes socials i whatsapp – i per un nou servei d’assessorament personalitzat. Aquest darrer va utilitzar el correu electrònic i la plataforma de comunicació TEAMS per interactuar amb els usuaris.

Respecte a la formació, van anul·lar-se les sessions presencials però, com a alternativa, van oferir-se sessions virtuals amb TEAMS.

A més, es va reunir la informació sobre seminaris en línia i webinars de qualitat i gratuïts promoguts pels editors. La relació es va publicitar puntualment i en una presentació conjunta a la web: Sessions de formación en línea sobre recursos i serveis.

 

 

 

 

 

 

 

Contra la infodèmia
Una de les nostres missions davant la pandèmia era oferir informació fiable, de qualitat i actualitzada sobre la Covid-19 i vam publicar a la web Estigues al dia!, un llistat de recursos sobre el coronavirus. Volem fer esment a la participació d’Isabel Colmenares, de la Biblioteca Josep Laporte, en Covid-19 por especialidades y por temas, una pàgina de recursos sobre aquest virus resultat de la col·laboració de professionals de les biblioteques de ciències de la salut.

La Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Els serveis sanitaris han estat claus en la lluita contra el virus i per fer front a l’exigència de la situació han invertit tots els seus recursos. Diversos espais de l’hospital badaloní van posar-se a disposició de les necessitats assistencials i la biblioteca es va convertir en UCI. Un dels moments més durs per a nosaltres ha estat el desmantellament temporal de la biblioteca; a l’altre plat de la balança, hi ha l’orgull per la resposta del personal de “Can Ruti” i dels voluntaris.

Teixir xarxa
Les biblioteques hem divulgat iniciatives vinculades a la Covid-19, creades o participades per la UAB: opinió d’experts, fabricació de material sanitari, projectes de voluntariat… Pensem que no podia ser d’una altra manera, que el confinament ens feia més conscients que mai que formen part d’una comunitat que treballa en equip.

La tornada a la “nova normalitat”
El moment de tornar a obrir les portes no sembla tan llunyà i serà llavors quan, amb el feed-back dels usuaris, podrem fer balanç d’aquestes setmanes.

Amb tot, podem avançar algunes idees: els recursos i serveis no presencials són essencials i aquest temps ha funcionat com a “laboratori” per identificar-ne punts forts i mancances; l’ensenyament i la investigació necessiten de recursos accessibles a la xarxa i els models comercials han de ser econòmicament sostenibles per a tots els agents implicats; hem experimentat els beneficis de la ciència oberta i, pel que fa als alumnes, la docència virtual n’ha posat a prova les habilitats informacionals.

Què ha suposat per a les biblioteques? Penso que ha estat un temps de reptes i de descobertes a contrarellotge i que algunes pràctiques professionals s’incorporaran a la nostra manera de treballar. Els serveis que hem reorientat, són sòlids i es consolidaran a la nostra Carta de Serveis. En el futur immediat, caldrà repensar-nos i preparar-nos per a la “nova normalitat” anunciada. Ho farem havent après dues coses: només pots donar resposta a una necessitat si t’avances a ella i una situació crítica també és una invitació a liderar-ne solucions.

Susana Mercedes Pérez Rodríguez
Servei de Biblioteques

 

REFERÈNCIES DE LES IMATGES

1-Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques [@bibliotequesUAB]. (12 de març del 2020). Seguint les instruccions del @govern, a partir de demà 13 de març (inclòs) les #bibliotequesUAB romandran tancades com a mesura (imatge adjunta) [Piulada]. https://twitter.com/bibliotequesUAB/status/1238111774437761025

2a- Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona [@bibliotequesUAB]. (31 de març del 2020). Aquests dies les reunions de treball les fem per videoconferència. La Pilar Ginés, de la Biblioteca Universitària de Sabadell, s’ha reunit amb el grup de Suport a la Docència i a la Recerca [Instagram]. https://www.instagram.com/p/B-YpYf5hSkp/

2b- Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona [@bibliotequesUAB]. (25 de març del 2020). L’Isaac Lozano, de la Biblioteca de Comunicació, està revisant registres al catàleg [Instagram]. https://www.instagram.com/p/B-Jp95mhql4/

2c- Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona [@bibliotequesUAB]. (27 de març del 2020). La Cristina Azorín @azorincristina està treballant en temes de qualitat del Dipòsit Digital de Documents (#DDD). De ben segur que deixarà el DDD net i polit! [Instagram]. https://www.instagram.com/p/B-OlsLkB9RM/

3, 4- Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. (16 d’abril del 2020). Web del Servei de Biblioteques UAB. https://www.uab.cat/biblioteques/

5- Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. (16 d’abril del 2020). Iniciatives solidàries de les editorials durant el període de confinament. https://www.uab.cat/web/detall-noticia/iniciatives-solidaries-de-les-editorials-durant-el-periode-de-confinament-1345729159515.html?noticiaid=1345810146014

6- Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques [@bibliotequesUAB]. (27 d’abril del 2020). Els serveis de les #bibliotequesUAB no s’aturen tot i la #COVID19. L’accés a recursos electrònics en temps de confinament s’ha incrementat molt (imatge adjunta) [Piulada]. https://twitter.com/bibliotequesUAB/status/1254685806670811136

7- Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques [@bibliotequesUAB]. (29 d’abril del 2020). Ha estat un èxit de participants i els doctorands han interactuat en tot moment amb els formadors. Les #bibliotequesUAB volen contribuïr en la formación dels #estudiantsUAB­­­­­­­­ (imatge adjunta) [Piulada]. https://twitter.com/bibliotequesUAB/status/1255412129693384708

8- Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. (11 de maig del 2020). Sessions de formació en línea sobre recursos i serveis. https://www.uab.cat/web/detall-noticia/sessions-de-formacio-en-linia-sobre-recursos-i-serveis-1345729159515.html?noticiaid=1345810945950

9- Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. (11 de maig del 2020). Estigues al día! Consulta els recursos sobre la COVID-19 que t’ofereixen les Biblioteques UAB. https://www.uab.cat/web/detall-noticia/estigues-al-dia-consulta-els-recursos-sobre-la-covid-19-que-t-ofereixen-les-biblioteques-uab-1345729159515.html?noticiaid=1345810524257

ALTRES RECURSOS

Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. (Abril del 2020). Biblioteca des de casa. https://www.uab.cat/web/que-oferim/biblioteques-des-de-casa-1345810495230.html

Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. (Abril del 2020). EBS: Llibres a prova. https://mirades.uab.cat/ebs/

Almazán, E., Alonso, M., Ansuategi, E., et al. (Març del 2020). COVID-19 por especialidades y temas. https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/p%C3%A1gina-principal?authuser=0