El Consell de Govern de la UAB aprova una política de dades de recerca en obert per a la Universitat que cobrirà les necessitats de la majoria de grups i centres de recerca amb projectes finançats tant d’àmbit nacional com internacional pel que fa a la publicació de les dades finals en accés obert.

La política, aplicable a tot el personal investigador de la UAB, ha estat redactada per la Comissió d’Accés Obert de la Universitat i aprovada, el passat 11 de març, pel Consell de Govern de la UAB. Preveu que les dades finals de projectes finançats amb fons públics siguin dipositades al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD). El mandat també recomana al PDI i als estudiants de doctorat que facin públiques les seves dades a través del DDD.

Pel que fa a les condicions, el personal investigador de la UAB que vulgui dipositar conjunts de dades al DDD haurà de disposar de codi ORCID i preparar aquestes dades de manera que estiguin en formats el més obert possible per a facilitar-ne la reutilització. Per altra banda, el DDD, compromès amb els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), admetrà de manera gratuïta conjunts de dades de fins a 5GB, els hi assignarà un DOI i, en principi, preservarà les dades de manera indefinida. La política recomana l’ús de llicències obertes CC-BY o CC-0. El document també estableix les responsabilitats dels diferents actors implicats: el personal investigador, el Servei de Biblioteques, el Servei d’Informàtica i l’Àrea de Gestió de la Recerca.

Contacteu amb la vostra biblioteca de referència per rebre assessorament en la publicació al DDD dels vostres conjunts de dades i plans de gestió de dades que els acompanyen. Podeu consultar totes les característiques del DDD com a repositori de dades en aquesta taula de repositoris multidisciplinars per a dades en accés obert.

Servei de Biblioteques