Pla Estratègic 2019-2022. Un univers de possibilitats / Servei de Biblioteques

El Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha publicat el seu pla estratègic 2019-2022, amb el lema Un univers de possibilitats. Aquest pla guiarà les prioritats de les biblioteques per assolir un nombre important d’actuacions alineades amb l’estratègia Horitzó 2030 de la UAB. Els eixos de treball són sis: El primer […]

Síntesi dels resultats de Pla estratègic 2015-2018 del Servei de Biblioteques \ Servei de Biblioteques

Les persones que formem part del Servei de Biblioteques hem treballat per assolir els objectius del Pla Estratègic que sota el lema “Més del que imagines!” ha guiat la nostra actuació durant quatre anys -del 2015 al 2018- en unes circumstàncies econòmiques no precisament favorables. Per facilitar l’accés a la informació i als serveis necessaris […]