Des de la seva creació al 2006,  el dipòsit institucional de la UAB (DDD) ha anat creixent any rere any.

El DDD, el dipòsit institucional de la UAB, ha arribat als 200.000 registres. ¿Va a cambiar la neurología tras la pandemia de COVID-19 en los próximos 5 años? Estudio de enfoque mediante informadores clave = Will neurological care change over the next 5 years due to the COVID-19 pandemic? Entre els autors del qual es troba José Alvarez Sabín titular d’universitat numerari de la UAB ha estat el registre 200.000 entrat al DDD. Agraïm a la bibliotecària Virtudes Guzmán la seva gestió en l’entrada i revisió del registre.

Aquesta xifra és el resultat de la tasca de recollir la producció científica i els fons digitals patrimonials per organitzar-los, augmentar-ne la seva visibilitat, preservar-los i garantir un enllaç permanent als documents.

Els 200.000 registres son, sens dubte, una fita important per a l’impuls de l’accés obert al coneixement. El dipòsit institucional es va crear el 2006 per iniciativa del Servei de Biblioteques i amb la col·laboració del Servei d’Informàtica.

Hem arribat a aquest número en un moment de difícil accés als documents en paper o audiovisual custodiats a les biblioteques. És en aquest context que es fa més palesa la necessitat i la importància de poder accedir a la informació digital en obert.

L’accés immediat a totes les publicacions científiques i a les dades de recerca en tots els àmbits de coneixement facilitaria la feina de la comunitat científica i donaria la possibilitat a la ciutadania d’accedir a la informació.

És possible que estiguem vivint un punt d’inflexió històric que suposarà un canvi global on la virtualitat serà més present. Caldrà un replantejament global del paper de les universitats tan pel que fa a la docència, com a la recerca i a l’accés i la difusió de la informació. En aquest nou paper els repositoris institucionals, de ben segur, seran una peça clau. El Dipòsit Digital de Documents de la UAB ofereix a la comunitat universitària un conjunt de serveis per a recopilar, gestionar, difondre i preservar la seva producció científica digital.

Durant el confinament molts docents han creat material educatiu , que pot suposar una oportunitat per difondre els recursos docents en línia, facilitant així l’accés a l’aprenentatge més enllà de les aules, augmentant la inclusió i creant nous espais i oportunitats d’aprenentatge.

Els 200.000 registres són també una fita important en la difusió de col·leccions patrimonials digitalitzades ja que augmenten la visibilitat i consulta del patrimoni català i fan visible col·leccions custodiades a la UAB, al mateix temps que garanteix la seva preservació.

Molts dels documents que formen part de les col·leccions de fons antic de la UAB, són de col·leccions úniques fruit del treball persistent del personal bibliotecari, del professorat i de la generositat de moltes persones particulars, que han donat o llegat a la nostra universitat els seus arxius.

Servei de Biblioteques