Enguany la Biblioteca Universitària de Sabadell fa 30 anys. Es va inaugurar el 1993 al nou edifici de l’Escola Universitària de Sabadell, que també s’acabava de posar en funcionament. L’Escola englobava l’Escola Universitària d’Informàtica i l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials (hereva de l’antiga Escola de Comerç). S’impartien les diplomatures en ciències empresarials i en informàtica, que eren unes titulacions de cicle curt que tenien molta demanda. Això va determinar el caràcter distintiu de la BUS respecte a altres biblioteques de la UAB: l’orientació molt més pronunciada al suport a la docència que a la investigació.  

Amb la implantació dels estudis adaptats a l’EEES es van produir canvis al campus de Sabadell. Van desaparèixer les diplomatures i es van incorporar nous graus i també alguns màsters. La implantació de l’EEES va generar noves necessitats documentals, d’equipaments i d’ús dels espais a les quals la Biblioteca es va adaptar. En un futur proper està previst que s’imparteixin a Sabadell estudis d’infermeria.

Imatge de la Biblioteca Universitària de Sabadell

La Biblioteca ocupa un espai de 1560 m2 repartits en 3 plantes. El fons inicial especialitzat en els estudis d’empresarials i d’informàtica es va anar enriquint amb col·leccions digitals i documents més especialitzats. Aquest canvi d’orientació va provocar la saturació i la necessitat d’adaptació dels espais de la biblioteca. Les noves necessitats dels usuaris van generar canvis com l’augment de punts de consulta electrificats o la creació de sales de treball en grup. També es van produir actuacions en la climatització i il·luminació per tal de millorar el confort ambiental. La sala -1 es va orientar al treball en grup, amb un espai diàfan i flexible fàcilment adaptable a diferents necessitats.

En el seu moment la BUS va ser pionera en l’ús de blogs i xarxes socials en l’àmbit de les biblioteques universitàries, per a la difusió de les notícies d’interès per als usuaris. També es va potenciar l’accés a la tecnologia wireless.

Sala amb sofas, cadires i tauletes a la Biblioteca Universitària de Sabadell

Es tracta d’una biblioteca petita amb poc personal, per la qual cosa té menys possibilitats d’especialització en les seves funcions que les que són més grans. També té la característica d’estar allunyada físicament de la resta de biblioteques de la UAB, la qual cosa implica un esforç més gran de coordinació. Per altra banda, el fet d’estar situada dins d’un nucli urbà fa que hi pugui haver també un públic diferent del de les biblioteques del campus de Bellaterra.

Actualment la BUS continua treballant de cara al futur amb la mateixa capacitat i il·lusió de sempre, i només ens queda desitjar-los… per molts anys!

Neus Gibert
Biblioteca de Ciència i Tecnologia