El passat mes d’octubre el Servei de Biblioteques, juntament amb l’Àrea de Relacions Internacionals, va organitzar la primera Setmana Internacional del Personal BIP-UAB. L’esdeveniment, que incloïa reunions virtuals més enllà de l’estada de 5 dies a la UAB, està finançat pel programa Erasmus+ i ens ha permès avançar en dos  objectius  del Pla Estratègic del Servei de Biblioteques: millorar el posicionament del servei i enfortir la col·laboració i crear noves aliances.

La convocatòria va aplegar 28 professionals de 13 països (UE i extracomunitaris) que es van dividir en dos programes diferenciats: un per a personal de biblioteques i l’altre per a personal d’unitats de relacions internacionals.

Els dos grups van compartir tallers virtuals i presencials, així com activitats culturals al Campus UAB, a Barcelona (ruta modernista, visita al recinte de Sant Pau, a la Casa de la Convalescència, a la Biblioteca Josep Laporte i a la Biblioteca Gabriel García Márquez) i a Sant Cugat del Vallès (visita al Monestir).

Imatges dels participants al UAB BIP-International Staff Week 2023 davant l'edifici de La Pedrera a Barcelona

En el grup de professionals de biblioteques, format per 17 persones, hi havia diversitat de perfils tècnics i hi estaven representats països tant del nord d’Europa (com Suècia, Noruega, Lituània i Finlàndia), com alguns del centre i del sud (Polònia, Alemanya, Itàlia i Portugal).

Les sessions específiques per a personal bibliotecari van tractar els següents temes: ciència oberta, gestió de col·leccions especials, suport en l’alfabetització informacional digital i nous espais bibliotecaris.

Podeu consultar al Dipòsit Digital de Documents (DDD) els materials de les sessions i tallers realitzats.

La primera jornada amb activitats específiques del programa de biblioteques va estar dedicada a la ciència oberta i es va dur a terme a l’Espai BCT de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia. La Núria Casaldàliga Rojas, Directora del Servei de Biblioteques de la UAB, va fer la presentació inicial de la sessió, on va oferir una visió general de la nostra organització, de la política de qualitat i sostenibilitat, així com del suport a la ciència oberta des de les Biblioteques UAB. Va destacar també les polítiques institucionals de suport a la ciència oberta, així com el seguiment que es realitza des de les diferents xarxes i consorcis on el servei és membre actiu (CSUC, REBIUN, LIBER).

Imatge de l'activitat sobre ciència oberta a l'espai BCT

La jornada també va comptar amb la participació de Clara Llebot, representant del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, que va descriure les eines consorciades per impulsar la ciència oberta, amb especial incidència en la gestió de dades de recerca en obert.

La segona part de la sessió va comptar amb una presentació més detallada de les eines i serveis de suport a la ciència oberta que oferim des de les biblioteques i altres unitats de la UAB i es va dur a terme un taller participatiu on els i les participants van compartir bones pràctiques de les seves institucions relacionades amb aquesta temàtica.

Les presentacions i el taller de la jornada van demostrar que l’aposta per la ciència oberta des de les biblioteques és clara però també que encara queda molt de camí per fer i canvis estructurals a realitzar per aconseguir un futur amb una recerca més col·laborativa i oberta.

El COMTEC Centre va ser l’espai escollit per a la segona jornada específica del programa de biblioteques, on  el focus va estar en la gestió de les col·leccions especials. Es van tractar, entre d’altres temes, el suport a la recerca acadèmica mitjançant els fons especials, la promoció de la interdisciplinarietat, la vinculació amb la comunitat local i el desenvolupament de relacions amb altres institucions.

Activitat sobre la gestió de les col·leccions especials a l'espai COMTEC CENTRE

A l’inici de la sessió, personal del Servei de Biblioteques vinculat a l’àmbit de les col·leccions va ser l’encarregat de presentar alguns fons especials destacats de les Biblioteques de la UAB. Després, els exemples compartits durant la pluja d’idees de la segona part, van exemplificar la varietat d’opinions sobre què és o no una col·lecció especial i els criteris per considerar que un fons és un element clau per a la recerca i la difusió de la història i la cultura locals. En relació amb els instruments per potenciar la visibilitat de la col·lecció hi va haver més consens: es va identificar la digitalització dels fons, la implicació d’altres agents de la comunitat universitària i les relacions amb altres institucions locals, com a eines essencials.

L’espai de la Sala de Revistes de la Biblioteca d’Humanitats, on hi tenen cabuda habitualment activitats d’innovació docent i actes culturals adreçats a la comunitat universitària, va ser l’entorn ideal per tractar els temes de la tercera jornada específica del programa bibliotecari.

Activitat tercera jornada sobre el programari bibliotecari a la Sala de Revistes de la Biblioteca d'Humanitats

La sessió va començar amb una xerrada sobre xarxes universitàries europees i, en concret, sobre la ECIU University, a càrrec de la Myra Ronzoni, del Gabinet de Projectes Institucionals de la UAB.

A continuació, dins l’epígraf “learning support activities”, personal del Servei de Biblioteques va presentar una descripció general dels cursos de formació virtuals que ofereix el Servei de Biblioteques, per una banda, i les activitats que es realitzen a la Sala de Revistes de la Biblioteca d’Humanitats com a espai d’innovació, per l’altra.

Aprofitant la temàtica de la jornada, es va dur a terme un taller sobre espais d’innovació i aprenentatge per compartir experiències, idees i bones pràctiques. Entre les conclusions que es van extreure destacar la de que a banda de disposar de suport econòmic per realitzar canvis, el més important és disposar d’una idea clara sobre com redissenyar espais que permeti donar cabuda als nous comportaments, necessitats i hàbits de la comunitat universitària.

Al final de la jornada Konstantinos Kourkoutas, responsable del CORE en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, va presentar les Comunitats Orientades a Reptes Estratègics de la UAB (CORES).

Les valoracions finals van posar de manifest l’alt grau de satisfacció dels participants amb l’organització de la setmana, la bona sintonia entre totes les persones del grup i l’equilibri entre les sessions professionals amb intercanvi d’idees i projectes, i les activitats culturals que han permès conèixer millor la cultura catalana i barcelonina.

Joana Ferrer
Unitat tècnica i de projectes