“EL CONTROL DE LES AGÈNCIES EUROPEES DE L’ESPAI DE LLIBERTAT, SEGURETAT I JUSTÍCIA. CONTRAPÈS NECESSARI A LA SEVA AUTONOMIA ” (Barcelona 13 juny 2016)

El fenomen de creació d’agències en el marc de la Unió Europea amb un ampli grau d’autonomia i sense una sistemàtica general clara ha suscitat la preocupació per la necessitat d’establir mecanismes de control encarregats de garantir que les seves actuacions s’emmarquin en els seus respectius mandats i respectin els principis de la Unió. Aquesta preocupació és encara més urgent en el cas de les agències que operen en l’espai de llibertat, seguretat i justícia (ELSJ), en la mesura que, per la seva pròpia naturalesa, aborden temes especialment sensibles, tant des de l’òptica de la seguretat com dels drets dels ciutadans.

Són precisament aquests aspectes els que seran objecte d’examen i discussió al Congrés que el grup MAGELS organitza a Barcelona el 13 de Juny de 2016, sota el títol “El control de les agències europees de l’espai de llibertat, seguretat i justícia. Contrapès necessari a la seva autonomia. “

Amb la voluntat d’obrir el Congrés al major nombre possible de participants i promoure amb això un ampli debat sobre aquesta temàtica, es realitza la present convocatòria de comunicacions. Més específicament, les sessions programades se centraran en els següents àmbits:

1. El control institucional
En aquesta sessió es pretén de la sessió valorar la incidència que tenen les institucions de la Unió i els estats membres sobre les Agències de l’ELSJ. En aquest marc resulten d’especial interès les comunicacions que abordin les següents temàtiques:
– El paper de la Comissió en el funcionament de les Agències de l’ELSJ
– El control del Consell sobre les Agències de l’ELSJ
– El control dels Estats membres sobre les agències del ELSJ
– La supervisió del TJUE sobre els actes de les agències del ELSJ
– El Defensor del Poble davant de les actuacions de les agències de l’ELSJ

2. El control democràtic
El propòsit d’aquest panell és focalitzar el control des d’un punt de vista de la societat civil i els seus representants directes. D’aquí que com a possibles temes a ser abordats per les comunicacions es proposin els següents:
– El control del Parlament Europeu sobre les activitats i el funcionament de les agències del ELSJ
– El control dels parlaments nacionals sobre les agències del ELSJ
– El control pressupostari de les agències del ELSJ
– Balanç de les mesures sobre la “accountability” de les agències del ELSJ
– La societat civil i les agències del ELSJ

3. El control en matèria de protecció de dades
No hi ha dubte que les agències del ELSJ tenen un paper decisiu en el tractament de bases de dades personals. Precisament per això aquest tema és d’especial transcendència ja que encara són molts els reptes que té la UE per tal de regular i controlar un adequat ús de les mateixes, dins i fora de les fronteres europees.
Les comunicacions dins d’aquest apartat poden incloure temes (entre d’altres) com:
– El paper del Consell Europeu de Protecció de Dades segons el nou Reglament General de Protecció de Dades
– Accés a dades personals amb fins policials per Europol després de les revelacions de Snowden.
– Privadesa, Frontex i tecnologia per al control de fronteres de la UE.
– Les novetats en matèria de control al nou reglament d’Europol.
– Intcen i els centres d’intel·ligència a la UE. Implicacions en matèria de protecció de dades.
– El control segons el Reglament (CE) 45/2001

4. El control del respecte dels drets fonamentals
Resulta pertinent introduir un enfocament de drets fonamentals en el control i avaluació de les agències del ELSJ. En el marc de la ponència dedicada a aquesta temàtica, seran benvingudes comunicacions que abordin, entre d’altres:
– Rellevància de la Carta dels Drets Fonamentals en l’avaluació dels mandats, competències i pràctiques de les agències del ELSJ
– Identificació i anàlisi dels drets fonamentals que potencialment poden estar en risc per l’acció de les agències del ELSJ
– Identificació i anàlisi de normativa internacional de protecció de drets humans susceptible de ser aplicable a l’acció de les agències del ELSJ
– Dificultats a l’hora de delimitar les responsabilitats de les agències i dels Estats membres davant hipotètiques violacions de drets fonamentals
– Identificació dels obstacles que poden tenir els individus a l’hora d’obtenir reparacions en cas d’al·legar una vulneració dels drets fonamentals

Nota important: Aquesta convocatòria té com a objectiu complementar les ponències del congrés sobre el control de les agències de l’Espai de Llibertat, seguretat i justícia de la Unió Europea. Per això, NO es consideraran articles que abordin les agències en general o altres problemàtiques no relacionades amb el control de les mateixes.

Les propostes seran acceptades en castellà i anglès i han de contenir, a més del títol, paraules clau i una presentació del treball (600 paraules aprox) en format word. Així mateix, s’ha d’adjuntar un breu currículum vitae. El Consell coordinador del Congrés, serà el responsable de la selecció final de les comunicacions que seran objecte de presentació i posterior publicació. Aquestes comunicacions hauran de tenir una extensió màxima de 50.000 caràcters amb espais inclosos. Oportunament es comunicarà la casa editorial.

Calendari de la convocatòria:
  • 29 febrer 2016: Data límit per a l’enviament del títol, paraules clau, presentació del treball (600 paraules, aprox) i un breu currículum vitae.
  • 18 març 2016: Comunicació als autors del resultat de la selecció.
  • 6 juny 2016: Data límit de lliurament de les comunicacions.

Totes les propostes de comunicacions s’han d’enviar a al grup Magels de la UAB
gr.magels@uab.cat