40 anys d’Estudis Europeus a la UAB

El proper curs acadèmic 2024-2025 farà 40 anys que la UAB ofereix estudis europeus de postgrau i, també, farà 40 anys de la creació del Centre de Documentació Europea. La primera edició va ser durant el curs 1984-1985 i, des de llavors, amb diferents denominacions, s’han ofert de forma ininterrompuda aquests estudis. La UAB ha […]

Exposició en record de Francesc Morata, director del CDE de 2004 a 2009

El nostre Centre ha treballat en la creació d’una exposició virtual que s’inaugura amb motiu de l’acte de clausura de la promoció Francesc Morata del Màster en Integració Europea de la UAB, any acadèmic 2023-2024 En paraules de la professora Ana Mar Fernández Pasarín: “Es tracta d’un homenatge a la seva persona i a la […]

Sobre les Eleccions al Parlament Europeu

El 30 de maig es va portar a terme una jornada entorn dels reptes de la UE en el món d’avui, a partir de les eleccions al Parlament europeu del 9 de juny. Amb el títol “Perspectives davant d’un canvi de cicle a la Unió Europea”, perquè ens trobem en un moment històric complex on […]

La UAB, reconeguda en el programa de màsters internacionals Erasmus Mundus

La UAB ha estat premiada per la Comissió Europea per la trajectòria i els resultats assolits al llarg dels vint anys d’història del Programa Erasmus Mundus, acció competitiva europea per a màsters internacionals conjunts d’alt nivell. El premi li ha estat lliurat durant la Conferència del 20è Aniversari del programa, “Beyond Borders and Boundaries: 20 […]

Lidia Ballesta guanya el premi d’EuroBasque per a treballs de recerca sobre Europa FJL Universitas 2024

Lidia Ballesta ha estat guardonada amb el primer premi Francisco Javier Landaburu Universitas 2024, per la seva proposta de treball “La importància del lideratge de les dones a les institucions de la Unió Europea”. En base a la temàtica d’aquesta edició «L’aportació de les dones a la construcció europea», amb el seu projecte, Lidia proposa […]

Butlletí de notícies

Des de 2004, oferim butlletins que recullen notícies sobre la UE, activitats i convocatòries. S’envien per correu elecrònic i per donar-se d’alta s’ha omplir aquest formulari. Des del mes de març de 2022 es recullen en aquest blog. Els corresponents als anys 2011-2021 no es poden recuperar perquè es va utilitzar un blog que ja […]

Nou podcast

L’Institut d’Estudis Europeus ha llançat un nou podcast, “Let’s talk about the EU”, que publicarà entrevistes a experts, vinculads amb les activitats que vagin organitzant. La primera entrevista és sobre les relacions entre la UE i l’Índia, a la vista del futur acord comercial.