BeFunky CollageEl Centre de Documentació Europea ha desenvolupat un projecte per donar suport al Máster Oficial d’Integració Europea. Es tracta d’un taller pràctic en el qual cada setmana – concretament els dimarts i dijous de 10:00h a 14:00h – s’explora un tema diferent sobre el procés d’integració europea.

El Campus Virtual de la UAB ha sigut l’eina emprada per al disseny dels 7 mòduls que els alumnes hauran de realitzar durant els mesos de novembre i desembre. Cada mòdul és una combinació de lectures, vídeos i qüestionaris, agrupats en subtemes.

En aquest escenari, la presència de dos estudiants en pràctiques, Susana García Cornejo Lozano i Alan Rubí Prat,  ha sigut fonamental, ja que ells són els encarregats d’assistir als estudiants durant el taller.

La intenció es va manifestar amb caràcter experimental i es va planificar en benefici dels estudiants extracomunitaris del mencionat Màster. No obstant això, després de les primeres sessions extraiem conclusions molt positives que poden guiar-nos a materialitzar noves aspiracions educatives i obrir les portes d’aquest projecte a d’altres tipologies d’usuaris.

Destaquem que aquesta activitat, nascuda amb propòsit formatiu, està aportant beneficis addicionals als integrants del taller i als seus tutors, ja que s’ha transformat en un intercanvi cultural i en una lliçó de convivència social repleta de dinamisme. En altres paraules, constatem que l’ensenyament que està aportant aquest esdeveniment ens fa créixer a tots en àmbits educatius, però també a nivell personal i en una esfera de consciència per entendre els assumptes relatius a les relacions internacionals.

En resum, estem molt satisfets dels resultats obtinguts amb aquest projecte i animem a participar a tots aquelles persones que s’hi vulguin incorporar amb la intenció d’aprendre la conformació de la Unió a través d’un mitjà emprenedor i alternatiu.

Alan Rubí Prat
(Programa de Pràctiques de la Facultat de Dret- UAB

Susana García Cornejo
(Programa de Capacitación en Métodos de Investigación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de México)