L’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB organitza el curs virtual d’estiu “Formació sobre el funcionament de la Unió Europea per a docents de secundària”.

Durada: 30 h
Calendari: de l’1 al 14 de juliol de 2020
Professors: Cristina Blasi, Ferran Brunet, Montserrat Pi i Conxi Muñoz
Preu: 115 €

Objectius:

Aproximar al professorat de secundària al funcionament de la UE, de manera introductòria, a partir dels temes en què s’estructura el Máster d’Integració Europea i el MOOC sobre la UE.  

Contingut dels mòduls:

 1. Introducció a la UE: definició, història i ampliació.
 2. Institucions
 3. Dret.
 4. Economia.
 5. Polítiques internes.
 6. La unió política: l’espai de llibertat, seguretat i justícia i l’acció exterior.

Metodologia:

El curs es realitzarà a l’aula virtual Moodle de la UAB. S’estructurarà en 6 mòduls més un de presentació general del programa. Cada mòdul s’estructurara a partir dels següenst recursos:  

 • Lectures.
 • Vídeos externs (de les institucions europees).
 • Qüestionari. 
 • Fòrum. 
 • Videoconferència (amb Teams) d’1 h. sobre un tema concret dels que formen part del títols. El tema de la conferencia i l’enllaç a la cita formaran part d’un apartat del mòdul. Durant la videoconferència també es podran fer preguntes sobre el contingut general del mòdul.  
 • Recursos per portar a l’aula. 
 • Saber més: recopilació de bibliografia. 

Videoconnexions sincròniques: Totes seran a les 18 h

 • 1 juliol – Cristina Blasi Casagran 
 • 3 juliol – Cristina Blasi Casagran 
 • 6 juliol – Montserrat Pi Llorens 
 • 8 juliol – Ferran Brunet Cid 
 • 10 juliol – Ferran Brunet Cid 
 • 13 juliol – Montserrat Pi Llorens 

Avaluació:  

Es valorarà la participació activa en les propostes durant el desenvolupament del curs.  

Certificació: 

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Inscripcions