Hem publicat un qüestionari perquè els nous estudiants de l’assignatures relacionades amb la Unió Europea i el públic en general puguin posar a prova el nivell de coneixements que tenen sobre la matèria.

No té data límit, ni premis, ja que el seu propòsit és que sempre es trobi accessible des del nostre portal web, perquè les persones interessades puguin fer-lo en qualsevol moment.

Les preguntes s’aniran actualitzant periòdicament.

Es pot respondre en català, castellà i anglès.