Dins l’apartat de material complementari del MOCC “Unión Europea: Historia, Instituciones y Políticas”, hem incorporat 3 jocs de preguntes sobre els Estats membres, per tal d’oferir activitats lúdiques-culturals que puguin resultar atractives per als estudiants.

Els jocs estan publicats en una plataforma independent del MOOC i els volem compartir amb la resta d’usuaris, amb independència de si són alumnes del MOOC, perquè pensem que poden ser engrescadors.

El Joc de les Banderes
https://www.onlinequizcreator.com/es/el-juego-de-las-banderas-en-la-ue/quiz-464648

Geografia i natura
https://www.onlinequizcreator.com/es/paises-ue-geografia-y-naturaleza/quiz-464723

Cultura i societat
https://www.onlinequizcreator.com/es/paises-ue-cultura-y-sociedad/quiz-464722

Sort amb la puntuació!