La Càtedra Jean Monnet organtiza, en col·laboració amb la Comissió Europea, una conferèrencia que s’impartirà en el marc del Grau de Relacions Internacionals.

Presentation on the elaboration of the INTPA policy
(main dimensions, instruments and challenges)


a càrrec de Richard Hands
Dijous, 25 de febrer de 2021 (12:15-13:00)
Online