Acabem publicar la Memòria d’Activitats de l’any 2020 al Dipòsit Digital de Documents (DDD).

Quines dades ofereix?

  • Activitats realitzades i altres novetats
  • Consultes del web i de les publicacions al DDD
  • Consultes de les plataformes digitals: facebook, twitter, youtube, online quiz creator, flickr, diigo i MOOC
  • Consultes d’usuaris
  • Material promocional distribuït
  • Equip

En aquest enllaç es poden consultar totes les memòries publicades.