CDE Informa
Divendres 24 de març del 2023
 

ACTIVITATS

CONVOCATÒRIES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESTACAT

  • Day of European Authors (27 March). Initiative of the European Commission to reconnect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature.

NOTÍCIES

Afers institucionals

Economia, empresa i indústria

Dret, justícia i afers d’interior

Política social

Educació, cultura i recerca

Medi ambient, energia i clima

Agricultura i alimentació

Política regional I de cohesió

Política exterior i de Seguretat

Formulari per rebre la newsletter