Després d’uns quant mesos, tornem de publicar la recopilación “Derecho de la UE y su aplicación”, concretament les corresponents als mesos de gener i febrer de 2023.

  • Trobareu:
  • Actes jurídics
  • Documents preparatoris
  • Acords internacionals
  • Jurisprudència
  • Preguntes parlamentàries
  • Participació ciutadana en el procés legislatiu
  • Defensora del Poble Europeu
  • Decision sobre infraccions
  • Transposició de directives

ç