“La Matemática, a medida que se ha ido desarrollando, ha adquirido un mayor grado de abstracción. Los resultados de la geometría griega podrían ser explicados en pocas palabras a cualquier persona de recto juicio que, no hubiera oído jamás hablar de Geometría. Ello es debido a que los conceptos utilizados por los griegos constituyen una primera abstracción de los empleados en la vida corriente. No puede decirse lo mismo de la Matemática actual, cuyos conceptos son abstracciones de conceptos matemáticos de otras épocas, que a su vez son abstracciones de abstracciones de conceptos corrientes. A ello se debe la gran dificultad, por no decir la imposibilidad, de divulgación de los resultados de la Matemática actual a un público no especializado. […] La presentación histórica constituye la mejor manera de comprender el por qué de los diferentes conceptos y definiciones actuales.”

Fragment de la introducció del llibre
Memoria sobre el concepto, método y fuentes de la geometría diferencial

Joan Girbau i Badó  (Barcelona, 1942) és catedràtic emèrit de la UAB. El 1964 es va llicenciar en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i el 1970 va marxar a París a ampliar estudis sota la direcció d’André Lichnerowicz. El 1972 va tornar definitivament a Catalunya i s’incorporà a la Universitat Autònoma de Barcelona com a professor, i el 1976 va obtenir una plaça de catedràtic. De 1986 a 1990 va ser president de la Societat Catalana de Matemàtiques. L’any 1990 va ser elegit membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. El 1998 el govern de la Generalitat li atorgà la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic per la seva tasca acadèmica, per les seves contribucions a la geometria i topologia i en particular a les varietats complexes i les foliacions holomorfes, i també per la seva activitat de promoció de la matemàtica. És autor de nombrosos treballs de recerca en els camps de la geometria diferencial i de la física matemàtica apareguts en revistes internacionals, i de diverses monografies, algunes dins de la prestigiosa col·lecció Progress in Mathematical Physics.

Més informació: