“El asombro reverencial que la ciencia puede proporcionarnos es una de las más grandes experiencias de la que es capaz la psique humana. Es una profunda pasión estética comparable a la música y la poesía más sublimes.”

Fragment del pròleg del llibre
Destejiendo el arco iris

Richard Dawkins (Nairobi, 1941) és etòleg i biòleg evolucionista britànic. I també autor de llibres de divulgació, editor i conseller de diverses publicacions científiques. Nascut a Nairobi, la seva família tornà a Anglaterra quan ell tenia 8 anys. Va estudiar zoologia a Oxford i el seu tutor fora el premi Nobel  Nikolaas Tinbergen. Va  ser professor de zoologia a la Universitat de California (Berkeley) un parell d’anys i al 1970 va tornar a la Universitat d’Oxford. Amb motiu dels 200 anys del naixement de Charles Darwin, fou nomenat doctor honoris causa per la Universitat de València.

Més informació: