Libros:

Da Silva, M.; Márquez, C. (2020). Competencia leitora nas aulas ciencias para o ensino medio. Livraria da Fisica. Brasil. ISBN 978-85-7861-654-0

Márquez, C.; Pau, I.; Castelltort, A. (2016) Les Riuades del Vallès de 1962. Proposta d’activitats. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès) [DDD: 2016-27729]

Manent, M.; Márquez, C. (2011) Excursions i activitats a Primària i Secundària. Associació de Mestres Rosa Sensat (Barcelona) [ISBN:  9788492748594]

Márquez, C.; Prat, A. (eds.) (2010). Competència científica i lectora a secundària. L’ús de textos a les aules de ciències. Associació de Mestres Rosa Sensat (Barcelona) [ISBN: 9788492748242]

Brunat, G.; Márquez, C.; Prat, M.; Vilà, M. (2009) La formació lingüística de l’alumnat de Magisteri. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües. (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès) [ISBN: 9788469177983]

Casas, M.(coord.); Bosch, D.; Márquez, C.; Noguerol, A.; Ramírez, R. M.; Serra, M. T.; Valls C. (2007)  Competències bàsiques per parlar i escriure ciència a l’educació primària. Associació de Mestres Rosa Sensat, UAB i Fundació Propedagògic (Barcelona) [ISBN: 9788495988867]

Brunat, G.; Márquez, C.; Nussbaum, L.; Prat, M.; Vilà, M. (2006) La formació linguística a primer de magisteri: percepcions i competències de l’alumnat i visió del professorat de les àrees no lingüístiques. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès) [ISBN: 8468990132]

Sanmartí, N.; Márquez, C.; Tarín, R.M.; Panyella, E.(2005) XI Audiència Pública als nois i noies de Barcelona. Barcelona fa ciència. Contribucions científiques del jovent per a la millora de la ciutat. Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona)

Sanmartí, N. (coord.); Calvet, M.; Custodio, E.; Estanya, J.L.; Franco, R.; Garcia, M. Pilar; Izquierdo, M; Márquez, C.; Oliveras, B.; Ribas, N; Roca, M.; Sardà, A.; Solsona, N.; Via, A.; (2003) Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciències. Edicions 62 (Barcelona) [ISBN: 8429753230]

Márquez, C. (2002) La comunicació multimodal en l’ensenyament del cicle de l’aigua. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès) [ISBN: 8468818429]

Jorba, J.; Casellas, E.; Prat, A.; Quinquer, D. (eds.) Márquez, C.; Mir, B.; Rodríguez, R. (2000) Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l’aprenentatge. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès). [ISBN: 8489489491]

Márquez, C.; Cela, J.; Gual, X.; Utset, M. (1997) El tractament de la diversitat en les etapes infantil i primària. Associació de Mestres Rosa Sensat (Barcelona). [ISBN: 8489149321]

Solsona, N.; Márquez, C., Quintana, J.B.; Tarín, R.; Vía, A. (1996) La diversitat i la unitat dels materials.Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Direcció General d’Ordenació Educativa. Centre de Documentació i Experimentació de Ciències (Barcelona). [ISBN: 8492190302]

Barrachina, A.; Calvet, M.; Bosch, R.; Canet, E.; Isanta, J.; Márquez, C.; Lope, S.; Nadal, L.; Solà, M.; Tarín, R. (1995) L’aigua no és aigua, què és?. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Direcció General d’Ordenació Educativa. Centre de Documentació i Experimentació de Ciències (Barcelona).

Alcáraz, A.; Aliberas, J.; Calvet, M.; Enríquez, I.; García, P.; Márquez, C.; Pigrau, T.; Roca, M.; Solsona, N. (1995) Mòdul d’aprofundiment per a la Reforma a l’àrea de Ciències de la Naturaleza. El treball experimental a les classes de ciències. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès).

Alcáraz, A.; Aliberas, J.; Calvet, M.; Enríquez, I.; García, P.; Márquez, C.; Pigrau, T.; Roca, M.; Solsona, N. (1992) Mòdul d’aprofundiment per a la Reforma a l’àrea de Ciències de la Naturalesa. Ciències Experimentals. Del disseny curricular a l’aula. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès).

Márquez, C.; Manent, M.; Palou, J. (1989) Tècniques de treball i estudi. Associació de Mestres Rosa Sensat (Barcelona) [ISBN: 8485008642]

Capítulos de libros:

Pedreira, M.; Márquez C. (2017). Espacios de ciencia de libre elección. Posibilidades y limites en Enseñanza de las Ciencia e Infancia. Problemáticas y avances de teoría y campo desde Iberoamérica. Ed. Mario Quintanilla. Laboratorio GRECIA-UC. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago

Domènech, A.M.; Márquez, C. (2014). Which Perspectives Are Referred in Students’ Arguments About a Socio-scientific Issue? The Case of Bears’ Reintroduction in the Pyrenees. 9th ESERA Conference Selected Contributions 2011. Topics and trends in current science education, p. 71-84. European Science Education Research Association (Dordrecht, Holanda)

Prat, À.; Márquez, C. (2012). Las búsquedas en Internet: más que saber leer. Escuela y cultura digital. Internet cómo recurso, p.61-72. Graó, Claves para la innovación educativa (Barcelona)

Márquez, C. (2011). ¿Cómo promover el desarrollo de la competencia científica? Jiménez, M. P. (ed.) Cuaderno de indagación en el aula y competencia científica, p. 33-52. Ministerio de educación. Secretaría general técnica (Madrid)

Márquez, C.; Pujol, R. M. (2011). Las concepciones y modelos de los estudiantes sobre el mundo natural y su función en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Didáctica de la Biologia y la Geologia, p.71-89. Graó, Formación del profesorado. Educación secundaria, 2 (Barcelona)

Márquez, C. (2011). Formación del profesorado de secundaria: la experiencia de la UAB. Vallès, J.; Álvarez, D.; Rickenmann, R. (eds.) L’activitat docent. Intervenció, innovació, investigació, p. 339-351. Documenta Universitaria (Girona)

Márquez, C. (2010). Les competències. Una mirada des de les ciències de la naturalesa. Teixidor, M.; Vilalta, D. (coord.) Competències: una oportunitat per repensar l’escola, p.131-138. Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Márquez, C.; J. Bonil. (2010). Una propuesta de aplicación de la práctica reflexiva en la asignatura de didáctica de las Ciencias Experimentales. Esteve, O., Melief, K., Alsina, A (eds.) Creando mi profesión. Una propuesta para el desarrollo profesional del profesorado, p. 115-129. Octaedro (Barcelona)

Márquez, C.; Prat, A. (2010). Aprender ciencias leyendo y escribiendo cuentos o narraciones de ciencia a Formar Docentes. Miradas desde la Escuela Normal Superior de Jalisco y otros contextos educativos. Formar Docentes. Miradas desde la Escuela Normal Superior de Jalisco y otros contextos educativos, p. 391-404. Secretaría de Educación Jalisco (Jalisco, Mèxic)

Márquez, C. (2008). La comunicación en el aula. Merino, C.; Gómez, A. (coord.) Área y Estrategias de Investigación en la Didáctica de las Ciencias Experimentales, p. 127-147. Servei de Publicacions de la UAB, Formación en Investigación para Profesores (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Ribas, T.; Bigas, M.; Guasch, O.; Milian, M.; Bonil, J.; Márquez, C. (2008) Coordinació entre assignatures i implicació de l’alumnat. Martínez, M.; Añaños, E. (coord.) Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes, p. 163-171. Universitat Autònoma de Barcelona, IDES (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Marbà, A.; Márquez, C.; Prat, A. (2006). La lectura en el proceso de aprendizage de los modelos científicos. Quintanilla, M.; Aduriz-Bravo, A. (eds.)  Enseñar Ciencias en el Nuevo Milenio. Retos y propuestas, p. 137-160. Ediciones Universidad Catolica de Chile (Xile)

Bonil, J.; Márquez, C.; Pujol, R.M. (2005). Ambientalizació Curricular: Integrar la complexitat en la formació inicial de mestres. El cas del creixement humà des de la didàctica de les ciències experimentals. L’ambientalització curricular en els estudis universitaris : per a una formació cap a la sostenibilitat : reflexions i experiències de la xarxa ACEU, p. 85-96. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Barcelona)

Márquez, C.; Bonil, J.; Pujol, RM. (2005). Les sortides al medi en formació inicial de mestres com a eina d’ambientalització curricular. L’ambientalització curricular en els estudis universitaris : per a una formació cap a la sostenibilitat : reflexions i experiències de la xarxa ACEU, p.107-116. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Barcelona)

Márquez, C. (2005) La circulación del agua en la naturaleza. Herramientas para la enseñanza de la Matemática y las Ciencias Experimentales en el aula. Cooperativa Editorial Magisterio.

Márquez, C.; Pujol, R.M. (2005). Fer, parlar i pensar per aprendre ciències. Curs d’actualització de l’ensenyament/aprenentatge de les ciències naturals. Generalitat de Catalunya. EDU (Barcelona)

Bonil, J; Calafell, G; Márquez, C; Pujol, R.M. (2004). La integración del paradigma de la complejidad a la formación científica como vía de acceso a la ambientalización curricular: las pregunta mediadoras y el diálogo disciplinar. Ambientalización curricular de los Estudios Superiores (ACEU, 3). Procesos de diagnóstico de la ambientalización curricular de los estudios universitarios, p. 187-208. Universitat de Girona (Girona)

Casas, M.; Márquez, C.; Noguerol, A.; Ramírez, R.M.; Serra, M.T.; Valls, C. (2004). L’ús de les llengües en les Àrees curriculars: ciències socials i ciències experimentals. Batllori, R.; Gómez, A.E.; Oller, M.; Pagès, J. (eds.) De la teoria… a l’aula. Formació del professorat i ensenyament de les ciències socials, p. 104-113. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB. (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Estanya, J. Ll.; Márquez, C. (2003). Dibuixar: ampliar el camp comunicatiu. Sanmartí, N. (coord.) Aprendre ciència tot aprenent a escriure ciències. XXII Premi Rosa Sensat de Pedagogia 2002. Edicions 62 (Barcelona)

Márquez, C.; Roca, M.; Via, A. (2003). Plantejar bones preguntes: El punt de partida per mirar, veure i explicar amb sentit. Sanmartí, N. (coord) Aprendre ciència tot aprenent a escriure ciències. XXII Premi Rosa Sensat de Pedagogia 2002. Edicions 62 (Barcelona)

Márquez, C. (2000). Proves de diagnosi, xarxes sistèmiques i graelles de resultats. Exemplificació aplicada a l’àrea de Ciències de la Naturalesa. Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l’aprenentatge, p.72-74.Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Márquez, C. (2000). Mapes conceptuals. Exemplificació aplicada a l’àrea de Ciències de la Naturalesa: les roques volcàniques i els volcans. Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l’aprenentatge, p.93-95. Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Márquez, C. (2000). Activitats de recapitulació i síntesi. Exemplificació aplicada a l’àrea de Ciències de la Naturalesa: L’aigua com a disolvent. Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l’aprenentatge, p. 131. Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Márquez, C. (2000). Activitats de comunicació d’objectius i d’autoregulació. Exemplificació aplicada a l’àrea de Ciències de la Naturalesa: el cos humà. Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l’aprenentatge, p. 102-103. Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Márquez, C. (2000). Programació d’una unitat del currículum de Ciències Experimentals: Manifestacions de la dinàmica interna de la Terra. Els terratrèmols. Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l’aprenentatge, p.136-150. Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Márquez, C.; Izquierdo, M. (1996). Aplicación de conceptos y evolución de las ideas: El sonido. Mapas conceptuales. Elaboración de instrumentos de evaluación diagnóstica de los conocimientos de ciencias y matemáticas en los niveles no universitarios, p. 101-144. Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals, UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Márquez, C.; Izquierdo, M. (1996). Aplicación de conceptos y evolución de las ideas: el sonido. El concepto onda. Elaboración de instrumentos de evaluación diagnóstica de los conocimientos de ciencias y matemáticas en los niveles no universitarios. Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals, UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Márquez, C.; Equip ICE “Ciències 12-16” (1995). El treball experimental a les classes de ciències. Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)

Sanmartí, N; Izquierdo, M; Márquez, C. (1992). Substantialization: a necesary stage. The history and philosophy of science in science education :proceedings of the Secon International Conference,  p. 313-330. The Faculty of Education Queen’s University (Kingston, Canadà)

Coordinaciones:

Márquez, C.; Prat, A. (eds.) (2010) Competència científica i lectora a secundària. L’ús de textos a les aules de ciències.  Associació de Mestres Rosa Sensat (Barcelona) [ISBN: 9788492748242]