IP: Conxita Márquez

PGC2018-096581-B-C21: “El Pensamiento y las prácticas científicas en la era de la post-verdad: Promoviendo desempeños epistémicos en al escuela paar una ciudadania crítica y empoderada”. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ESPIGA, Epistemic School Performances, Goals and CriticAl thinking. IP: Digna Couso y Conxita Márquez. Gener 2019- Desembre 2021.54.934 €.

PGC2018-096581-B-C21: “El Pensamineto y las prácticas científicas en al era de la post-verdad: Promoviendo desempeños epistémicos en al escuela paar una ciudadania crítica y empoderada” . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ESPIGA, Epistemic School Performances, Goals and CriticAl thinking. IP: Digna Couso y Conxita Márquez

EDU2015-6643-C2-1-P: “Participación reflexiva de profesorado y alumnado en las prácticas científicas: Potencialidades, desafíos y criterios didácticos”. Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Espanya. Gener 2016-Gener 2019. 44.100€. 

EDU2012-38022-CO2-O2: “La caracterización de los contextos y de su uso en la clase de ciencias para favorecer la modelización, la argumentación y la transferencia” Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya; Gener 2013-Desembre 2015

EDU2009-13890-C02-02: “Desarrollo de competencias científicas: modelos y evidencias en la lectura, la escritura y la experimentación.” Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya; Gener 2010- Desembre 2012; 45.012€

SEJ2006-15589-C02-02: “Disseny i avaluació d’estratègies que afavoreixin el desenvolupament de la competència lectora en ciències: transferència de coneixements, interpretació de proves i lectura crítica.”  Ministerio de Educación y Ciencia, Espanya; Octubre 2006-Setembre 2009; 38.215€

2005ARIE 10023: “Lectura i escriptura per al pensament crític a la classe de ciències”. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Catalunya. Març 2006- Març 2007; 6.000€

Otros IP:

ACELEC (Activitat Científica Escolar: Llenguatges, Eines i Contextos). Grup de Investigación consolidado. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya (2017SGR1399) Investigadora principal: Mariona Espinet Blanch (ES)

2019 Projecte de Suport a la Innovació Docent. Facultat Ciències de l’Educació. Una proposta metodològica  innovadora en la didàctica de les ciències en la formació inicial de mestres: les capses d’aprenentatge. IP. Maria Isabel Hernández

2017ARMIF 00014: “L ‘acolliment lingüístic la immersió i l’educació plurilingüe i intercultural. Una proposta estratègica de millora per a la formació inicial de mestres”. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. IP: Montserrat Fons

2105ARMIF 00032: “Millora del coneixement i ús d’estratègies del discurs que promouen el desenvolupament de les habilitats cognitives superiors”. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Juny de 2015-juny de 2016. IP: Montserrat Fons

LICEC (Llenguatge i Context en Educació científica). Grupo de investigación consolidado. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya (2014SGR1492).  (2014-2017). Investigadora principal: Mariona Espinet Blanch (ES). Financiación: 38.800 €

2014ARMIF 87142: “La millora de l’ús de les llengües a l’aula com a mediació per a l’aprenentatge interdisciplinari: aprendre el discurs de l’aula”. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Juny de 2014-juny de 2015. 17.463,59. IP: Montserrat Fons

Llenguatge i Ensenyament de les Ciències (LIEC). Grupo de Investigación consolidado. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya (2009SGR1543).  (2009-2013). Investigadora principal: Mariona Espinet Blanch (ES). Financiación: 35.200 €

2009MQD0098:  “Recursos geològics digitals per al treball de camp autònom al Màster en Educació Secundària”.  Projecte en col.,laboració entre al Facultat de Ciències i la Facultat de Ciències de l’Educació; Octubre 2009-Setembre 2010; 3.000€; IP: Joan Bach 

A-106: “Enseñar y aprender a leer ciencias”. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.; Febrer 2009-Juliol 2009; IP: Anna Marbà

2008ARIE-00034: “Estudis dels espais de reflexió compartida entre professorat novell i expert que brollen a partir de la creació conjunta de material didàtic per al aprenetatge integrat de contiguts i llengua en aules”.  Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; Desembre 2008-Març 2010; 7.500€; IP: Cristina Escobar 

2007ARIE-00049: “Les competències de lectura i escriptura per adquirir coneixements científics (en diferents contextos, en diferents temàtiques)”. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; Abril 2008-Abril 2009; 4.000€; IP: Mercè Izquierdo

133785-LLP-1-2007-1-NL-CO: “SPRITE: Shared Practice in Teacher Education”. Unión Europea; Novembre 2007-Octubre 2009; 300.000€; IP: Jan Folkert (NL)

133928-LLP-1-2007-NL-ERAS: “JOCITE: Joint Curriculum in Teacher Education”. Unión Europea; Octubre 2007-Setembre 2010; 300.000€; IP: Jan Folkert (NL)

2006ARIE-10014: “Les competències de lectura per adquirir coneixements científics, en diferents contextos”.  Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; Abril 2007-Abril 2008; 4.800€; IP: Mercè Izquierdo 

SEJ2006-15424-C03-01/EDUC: “Proyecto de ambientalización curricular: Diseño y análisis de intervenciones de diálogo disciplinar en la Educación Universitaria y no Universitaria”. Ministerio de Educación y Ciencia; Octubre 2006-Setembre 2009; 26.320€; IP: Rosa Maria Pujol

MQD 00245: “Desenvolupament de les competències de “pensament científic” amb suport virtual”. AGAUR- Generalitat de Catalunya; Gener 2005-Desembre 2007; 6.000€; IP: Mercè Izquierdo

PHB2004-0117-TA: “Comunicación y discurso en la educación científica”. Ministerio de Educación y Ciencia.  Beques i ajuts per la cooperació interuniversitària amb Brasil (CAPES); Novembre 2004-Novembre 2005; IP: Marina Castells

“Educació plurilingüe”. Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona; Novembre 2004-Novembre 2005; 3.000€; IP: Teresa Ribas

2004ARIE-00066: “La formació de l’alumnat com a ciutadà lector de textos de ciències”. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; Octubre 2004-Novembre 2004; 6.200€; IP: Neus Sanmartí

La competencia comunicativa en las clases de ciencias: Análisis de estrategias orientadas  a construir y compartir significados en el proceso de aprendizaje de modelos científicos. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Investigación. (BSO2002-04073-C02-01). (2002 – 2005). Investigadora Principal: Neus Sanmarti Puig (ES). Financiación: 25.208 €

BSO2001-2488-C02-01: “Projecte d’ambientalització de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB i de la UdG: Disseny d’intervencions i anàlisi del procés”. Ministerio de Ciencia y Tecnología; Desembre 2001-Desembre 2004; 34.702€; IP: Rosa Maria Pujol

MQD2000-190: “Un nou enfocament de les pràctiques de ciències experimentals en la formació dels professors d’infantil, primària, secundària i universitat”. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca;Octubre 2001-Setembre 2002; 9.015€; IP: Mercè Izquierdo

AML/B7-311-97/0666/II-0051-A: “Programa de Ambientalización de los estudios superiores: Diseño de intervenciones y análisis del proceso”. Proyecto Alfa. Comisión Europea. Dirección General Relaciones Exterior; Octubre 2001-Octubre 2003; IP: Rosa Maria Pujol 

DOGC nº 3453-16-08-2001: “Ambientalizació del pràcticum vinculat a la matèria de Didàctica de les Ciències experimentals impartida a les titulacions de magisteri”. Dep. d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), Generalitat de Catalunya; 6.010€; IP: Rosa Maria Pujol

“Dicurso multimodal en la enseñanza de ciencias y de matemáticas: implicaciones didácticas y para la formación del profesorado”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Programa Coperación Cientifica con Ibero América año 2001; Gener 2001-Desmbre 2003;12.000€; IP: Marina Castells

IED1999-02: “La classe comunicativa: una estrategia per a un ensenyament de qualitat”. Ministerio de Educación y Cultura; Setembre 1998-Setembre 2000; 10.818€; IP: Mercè Izquierdo

CIDE-1998-21815: “La clase comunicativa: una estrategia para una enseñanza de calidad”. Centro de Investigación y documentación educativa; Gener 1999-Desembre 2000; 12.020€, IP: Mercè Izquierdo 

PB92-0610: “Les explicacions dels alumnes de ciències i matemàtiques. Anàlisis, caracterització i representació”. Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT); Juny 1993-Desembre 1996;9.616€; IP: Mercè Izquierdo 

PB88-0230: “Diseño y estudio de un instrumento de Evaluación de los currícula y pensamiento de los profesores de las Áreas de Matemáticas y Ciencias Experimentales del nivel obligatorio”. Dirección General de Investigación, Ciencia y Tecnología del MEC; Juliol 1989-Juliol 1992; 20.464€; IP: Josep Maria Fortuny i Mercè Izquierdo

Convenios:

Conveni 47315673: ““Projecte de Recerca “Competències de pensament científic a l’ESO Ciència 12-15”. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Gener 2021-Gener 2024; IP: Conxita Márquez

Conveni 16132: “Projecte de Recerca “Competències de pensament científic a l’ESO Ciència 12-15”. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Setembre 2017-Setembre 2020; IP: Conxita Márquez

Conveni 14381: “Projecte de Recerca “Competències de pensament científic a l’ESO Ciència 12-15”. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Juliol 2015-Juliol 2017; IP: Conxita Márquez

Conveni 13078: “Competències de pensament científic a l’ESO”. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Agost 2013-Juliol 2015; IP: Mercè Izquierdo

2267-01/13: “Avaluació del programa educatiu “El Montseny a l’escola”. Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores”. Treball Campus. Diputació de Girona; Octubre 2013-Juny 2014; IP: Neus Sanmartí, Conxita Márquez

“Exemplificació del currículum de ciències de la naturalesa a l’ etapa de l’ educació secundària”. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya; Setembre 2008-Desembre 2009; IP: Mercè Izquierdo

“Elaboració dels documents curriculars de l’ educació primària”. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya; Gener 2008-Gener 2009; IP: Neus Sanmartí 

Conveni 8597: “Creació de la Xarxa de Recerca per a l’Educació Matemàtica i Científica (REMIC). LIEC.”. REMIC, Generalitat de Catalunya; Setembre 2005-Desembre 2005; 4.250€; IP: Neus Sanmartí

Conveni 180305: “XI Audiència pública de la ciutat de Barcelona. Barcelona fa ciència”. Institut d’Educació de la Ciutat de Barcelona; Setembre 2005- Juliol 2006; 10.000€; IP: Neus Sanmartí

Conveni 6621 de la OITT: “Seminari d’educació científica: l’observació i la interpretació dels éssers vius”. Fundació La Caixa i Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya; Febrer 2003-Desembre 2003; 8.168€; IP: Mariona Espinet

Conveni 6595-projecte 164: “L’ús de la llengua en les àreas curriculars: ciències socials, ciències experimentals. Competències bàsiques: parlar i escriure ciència a l’educació primària”. Fundació Propedagògic; Gener 2003-Gener 2005; 4.221€; IP: Montserrat Casas

Conveni 5839 de la OITT: “Seminari taller sobre l’observació dels éssers vius”. Fundació La Caixa i Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya; Abril 2002-Desembre 2012;7.215€; IP: Mariona Espinet