La investigació es guia per dues preguntes principals: Com han evolucionat les polítiques de cooperació a Catalunya i País Valencià en el període 2015-2019? En quina mesura s’han adaptat als nous contextos interns i internacionals de creixent violència armada?

Objectius

  • Realitzar una anàlisi comparada sobre les polítiques públiques de cooperació per a la pau de dos contextos subestatals (Catalunya, País Valencià, ciutats de Barcelona i València) en el període 2015-2019.
  • Contribuir a la millora de la política pública de cooperació per la pau.

Enfocament metodològic

El projecte adopta una perspectiva comparativa de les polítiques públiques a partir de l’anàlisi de dos contextos de governança multinivell. El projecte combina estratègies quantitatives i qualitatives per a l’obtenció de dades. L’ús de diversos mètodes aporta informació sobre diferents dimensions de la política pública de construcció de pau, i també dóna suport a estratègies de triangulació. Així, els mètodes que utilitza són els següents:

  • Compilació i anàlisi de contingut de fonts documentals primàries (plans directors i/o plans anuals elaborats pels governs seleccionats);
  • Estadística descriptiva sobre pressupostos públics de cooperació;
  • Entrevistes semi-estructurades i grups de discussió per tal de valorar les lògiques i significats atribuïts a les polítiques de pau.