Web del projecte Shere Rom:          https://webs.uab.cat/shererom/

El projecte Shere Rom és una recerca longitudinal basada en el disseny fonamentada en el model Cinquena Dimensió, desenvolupat per Michael Cole i el Laboratory of Comparative Human Cognition de la University of California. Consisteix en el desenvolupament de comunitats educatives interinstitucionals, intergeneracionals i interculturals que promouen l’aprenentatge col·laboratiu connectant la pràctica escolar amb la pràctica comunitària. L’experiència està sotmesa a un procés de disseny, negociació i avaluació constant, responent a elements propis de l’enfocament històric-cultural de la Psicologia: la historicitat, la multivoceïdat (multiplicitat de veus), el caràcter col·laboratiu, l’apropiabilitat per actors amb diferents motius, l’estructura narrativa i el foment de l’agència a través de l’autoria.

L’experiència s’inicia en 1998, fruit de la col·laboració entre el Grup de Recerca DEHISI i una associació gitana, que van crear junts la Casa de Shere Rom, un espai d’aprenentatge pels nois i noies de la comunitat gitana de Sant Roc. Al 202 el projecte s’implementa també dins de l’escole i, des d’aleshores, s’ha dut a terme a vuit escoles d’educació infantil i primària, tres instituts d’educació secundària, tres associacions gitanes, un centre cívic i una biblioteca pública a les ciutats de Barcelona, Badalona i el Prat de Llobregat. L’any 2006 va rebre el suport del Consell Municipal del Poble Gitano, el que va permetre el seu desenvolupament amb finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de l’any 2017 es duu a terme al Institut Escola el Til·ler, situat al barri de Bon Pastor de Barcelona, amb tres línies d’investigació-acció participativa, que combinen la innovació educativa, l’aprenentatge servei universitari i la recerca col·laborativa.

  • El desenvolupament d’una metodologia de Fons de Coneixement amb les professores d’Educació Infantil, que suposa la col·laboració amb les famílies per tendir ponts entre les practiques domèstiques i les escolars, incorporant les cultures familiars i comunitàries en el currículum escolar.
  • L’articulació d’activitats en educació primària, basades en la col·laboració entre estudiants universitaris i l’alumnat de primària, i orientades a desenvolupar l’agència d’aquests a través de la construcció de narratives digitals que s’articulen amb l’acció tutorial del professorat.
  • La implementació d’una nova metodologia per la que s’identifiquen els Fons d’Identitat dels i les alumnes d’educació secundària, també en col·laboració amb estudiants universitàries, per a la seva incorporació en la pràctica curricular i els processos d’orientació educativa.

Una intervenció socioeducativa amb finançament del  ajuntament.png

Un programa d’Aprenentatge Servei Universitari de la uab.png

Un projecte d’investigació-acció participativa del Grup de Recerca  dehisi.png

 Informació del projecte al dia:   https://webs.uab.cat/shererom/

Texts seleccionats:

Zhang-Yu, C., Camps-Orfila, S., Lalueza, J.L., García-Díaz, S., & Viñas, D.(2022). Procesos de Cambio Educativo en Contextos de Segregación Escolar: una Investigación Basada en el Diseño. Psicoperpectivas 21(1) https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol21-issue1-fulltext-2544

Walker, D., Lalueza, J.L., Marín-Suazo, C., & VanBeek, E. (2021). Developing the Imagination Within Funds of Identity: Insights from Translocal Youth Radio. Mind, Culture and Activity. https://doi.org/10.1080/10749039.2020.1863428

Zhang-Yu, C., García-Díaz, S., García-Romero, D., & Lalueza, J.L. (2021). Funds of identity and self-exploration through artistic creation: addressing the voices of youth. Mind, Culture, and Activity 28(2), 138-151 https://doi.org/10.1080/10749039.2020.1760300

Lalueza, J.L. & Macías-Gómez-Estern, B. (2020): Border crossing. A service-learning approach based on transformative learning and cultural-historical psychology (Cruzando la frontera. Una aproximación al aprendizaje Servicio desde elaprendizaje transformativo y la psicología histórico-cultural), Culture and Education, 32(3), 556-582 https://doi.org/10.1080/11356405.2020.1792755

Lalueza, J.L., Sánchez-Busqués, S., & García-Romero, D. (2020). Following the trail of the 5th Dimension: University-community partnership to design educational environments. Mind, Culture & Activity 27(2), 132-139. https://doi.org/10.1080/10749039.2019.1611859

Lamas, M., Sánchez-Busqués, S., & Lalueza, J.L. (2020). Changes in school through a long-term project of action research. Building bridges between school practice and Roma communities. Educational Action Research, 28(1), 22-37 https://doi.org/10.1080/09650792.2018.1509721

Lalueza. J.L., Zhang-Yu, C., García-Díaz, S., Camps-Orfila, S., & García-Romero, D. (2019). Fondos de Identidad y el tercer espacio. Una estrategia de legitimación cultural y diálogo para la escuela intercultural. Estudios Pedagógicos 45(1), 61-81 https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052019000100061

Lalueza, J.L., Sánchez-Busqués, S., & Padrós, M. (2016). Creando vínculos entre Universidad y Comunidad: el proyecto Shere Rom, una experiencia de aprendizaje servicio en la Facultad de Psicología de la Universitat Autònoma de Barcelona. RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 2, 33-69 https://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/article/view/RIDAS2016.2.3

Padrós, M., Sánchez-Busqués, S., Lalueza, J. L., & Crespo, I. (2014). The Shere Rom Project: Looking for alternatives to the educational exclusion of Roma. International Journal for Research on Extended Education, 2(2), 46–62. https://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/article/view/19546

Crespo, I., Lalueza, J. L., Lamas, M., Padrós, M., & Sánchez-Busqués, S., (2014). El proyecto Shere Rom. Fundamentos de una comunidad de prácticas para la inclusión educativa. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 4(2), 138–162. https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/article/view/221