El Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES) va ser reconegut com a grup emergent per la Generalitat de Catalunya l’any 2009. Actualment compta amb el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat des de 2014 (2014 SGR 264). Està format per un grup de professors i professores de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, alguns dels quals han col·laborat regularment en la seva tasca investigadora des de fa molts anys. La recerca dels membres del grup s’ha centrat en els darrers anys en matèries com el règim jurídic de l’ocupació de les persones amb discapacitat i en situació d’exclusió i en risc d’exclusió social, la participació de l’administració pública i dels representants dels treballadors en els processos de reestructuració empresarial, la responsabilitat social empresarial, el règim jurídic de l’ocupació dels treballadors d’edat i l’estudi de les permanents reformes legislatives en matèria de Dret del Treball i de la Seguretat Social.