Projectes en curs 

Títol del projecte: La representació laboral a les empreses disperses i en xarxa: problemàtica, disfuncions i propostes correctores.

Entitat de realització: Universitat Autònoma de Barcelona.

Investigador principal 1: Xavier Solà Monells

Investigador principal 2: Ricardo Esteban Legarreta.

Entitat finançadora: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

Nombre d’investigadors: 7

Durada: 3 anys.

Projectes finalitzats 

Títol del projecte: L’impacte de la normativa en l’ocupació dels treballadors d’edat, avaluació i propostes de millora.

Entitat de realització: Universitat Autònoma de Barcelona.

Investigador principal: Ricardo Esteban Legarreta.

Entitat finançadora: Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Nombre d’investigadors: 8

Dates: 1 de gener de 2014 a 31 de desembre del 2012.

Import concedit: 37.510,00 €