Títol del projecte: La representació laboral a les empreses disperses i en xarxa: problemàtica, disfuncions i propostes correctores.

Entitat de realització: Universitat Autònoma de Barcelona.

Investigador principal 1: Xavier Solà Monells

Investigador principal 2: Ricardo Esteban Legarreta.

Entitat finançadora: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

Nombre d’investigadors: 7

Durada: 3 anys.