Des del grup de treball de Suport a la Recerca del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) del qual forma part la UAB s’ha elaborat una guia que us ajudarà a citar correctament els vostres datasets o conjunts de dades.

Aquesta guia es troba dins l’apartat del DDD on es recullen els conjunt de bones pràctiques en la gestió de les dades de recerca

També podeu consultar les infografies elaborades pel grup de treball d’Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) sobre la gestió de les dades de recerca i l’accés obert, en concret la de Cita les teves dades d’investigació.

Última actualització d'aquesta pàgina: 12 febrer 2024