És una eina de detecció de similituds que l’Escola de Doctorat de la UAB posa a l’abast dels doctorands matriculats als programes de doctorat que formen part d’un Pla pilot abans de fer el dipòsit de la tesi en línia.

L’objectiu de l’eina és la detecció i prevenció de plagi a través d’un servei de comparació de continguts.

Més informació: Programes de doctorat del Pla pilot i Preguntes Més Freqüents (PMF) sobre la implantació de Turnitin

Última actualització d'aquesta pàgina: 3 maig 2023