Hi ha algun repositori on compartir les dades amb la resta de l’equip de recerca mentre hi estem treballant?

La UAB recomana ara per ara utilitzar OneDrive per compartir les dades i treballar de manera col·laborativa entre els diferents membres de l’equip investigador de l’ajut. OneDrive és una eina corporativa que compleix amb els estàndards de seguretat establerts per la UAB, que està a la disposició del tota la comunitat universitària i permet que […]

Qui és l’autor de les dades de recerca d’una investigació?

Les dades de recerca de caràcter factual o numèriques no es consideren obres intel·lectuals i, per tant, no estan protegides pels drets de Propietat intel·lectual. No obstant, la forma d’obtenció, l’estudi i interpretació d’aquestes dades en el marc d’un treball de recerca, el seu processament o la seva incorporació en una base de dades sí […]

Què és el Repositori de Dades de Recerca (CORA RDR)

És un repositori de dades federat i multidisciplinari per a la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable) que segueix les directrius de l’European Open Science Cloud (EOSC)  elaborat per l’Àrea de Ciència Oberta del CSUC CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya). A partir de finals […]

Què aporta de nou l’Horizon Europe en la gestió de dades?

El lema del programa de l’Horizon Europe (2021-2027) és evolució, no revolució. Per aquest motiu el nou programa de la CE el que fa és reafirmar-se en els mandats que ja va establir en el programa de l’H2020 a partir de l’1 de gener de 2017 . El nou programa parla fonamentalment de Ciència Oberta […]

Tinc un ajut H2020 o del Plan Estatal. Estic obligat a publicar les dades de recerca en obert?

Tots les projectes que han rebut un finançament públic tan d’entitats finançadores estatals com europees han de publicar les dades utilitzades, ja siguin generades o recol·lectades durant l’execució del projecte, en un repositori d’accés obert. Us recomanem que feu una ullada a les Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open […]

Què és el cicle de vida de les dades?

El cicle de vida de les dades descriu els diferents estadis de la gestió de dades: creació o recopilació, processament, emmagatzematge,  publicació i reutilització. El cicle de vida de les dades és un procés que va més enllà del cicle de vida d’un projecte ja que les dades recopilades continuen vives i a disposició per […]

Per què he de fer un pla de gestió de dades?

Actualment la confecció d’un pla de gestió de dades és un requeriment de les principals agències finançadores tant estatals com europees: Plan Estatal de investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICT) 2021-2023 i Horizon Europe A més, cal tenir en compte que la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i […]