Les dades identificatives del personal de la UAB extretes del directori només es poden destinar a finalitats relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat i a facilitar el contacte per part de qualsevol persona interessada.

Última actualització d'aquesta pàgina: 10 maig 2024