Per poder adjuntar a la tesi articles o capítols sencers, cal (1) ser-ne l’únic autor i comptar, en el cas que s’hagin transferit els drets d’explotació, amb el permís de l’editor de la revista o llibre, per aquesta finalitat en concret; o, (2) que els articles que es vol adjuntar s’hagin publicat en revistes d’accés obert o amb una llicència Creative Commons.

Si els articles que es vol adjuntar no formen part de cap d’aquests dos supòsits, tal i com preveu el procediment que estableix l’Escola de Doctorat, és millor incloure les referències bibliogràfiques en substitució dels articles o capítols de llibre. Addicionalment, caldrà que tots els directors adjuntin al dipòsit online en el moment de validar-lo una autorització on quedi justificada l’absència dels documents.

Més informació a: Es pot incloure en una tesi doctoral un article del propi autor que hagi estat publicat per editors comercials als quals l’autor ha fet la cessió dels drets d’explotació?

Última actualització d'aquesta pàgina: 7 desembre 2022