Segons la definició que fa la Comissió Europea al Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon2020, les dades de recerca (també conegudes com a dades primàries) són les que fan referència a la informació, factual o numèrica, recollida per ser examinada i considerada i que serveix de base per al raonament, la discussió o el càlcul. En el context de la recerca inclouríem: estadístiques, resultats d’experiments, mesures, observacions resultants del treball de camp, resultats d’enquestes, enregistrament d’entrevista i imatges.

Última actualització d'aquesta pàgina: 12 febrer 2024