Tots les projectes que han rebut un finançament públic tan d’entitats finançadores estatals com europees han de publicar les dades utilitzades, ja siguin generades o recol·lectades durant l’execució del projecte, en un repositori d’accés obert.

Us recomanem que feu una ullada a les Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access Research Data in Horizon 2020 per conèixer millor la directriu i les excepcions que estableix  i a la infografia que ha publicat la Comissió Europea sobre l’Open Research Data per a projectes de l’H2020.

També podeu consultar la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, per la que es modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, on l’article 37 disposa que els beneficiaris dels projectes finançats estan obligats a publicar les dades de recerca en obert.

També podeu consultar les infografies elaborades pel grup de treball d’Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) sobre la gestió de les dades de recerca i l’accés obert a o l’elaborada pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC.

Podeu consultar també

Última actualització d'aquesta pàgina: 12 febrer 2024