Existeixen recursos per l’anonimització de dades?

Pots obtenir informació sobre com anonimitzar les dades en aquests recursos: Per a més informació pots adreçar-te al Delegat de Protecció de Dades de la teva institució. Contacte UAB: https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/proteccio-de-dades/delegat-de-proteccio-de-dades-1345751808843.html

Puc utilitzar les dades identificatives d’una persona publicades en el directori de la UAB per realitzar una exposició, pòster, article, vídeo o altre tipus de material en el marc de les activitats pròpies de suport a la recerca i la docència sense el consentiment explícit de la persona?

Les dades identificatives del personal de la UAB extretes del directori només es poden destinar a finalitats relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat i a facilitar el contacte per part de qualsevol persona interessada.

Si vull afegir al meu treball acadèmic informació tal com el DNI, el correu electrònic o altra informació de tipus privada, és legal si té el meu consentiment?

Si són dades personals del propi autor que voluntàriament les publica, no hi ha cap impediment.  Si són dades personals de terceres persones, caldrà acreditar que s’ha obtingut el seu consentiment o que concorre algun altre dels supòsits que legalment permeten aquest tractament de dades.

Quins són els responsables a nivell institucional de la protecció de les dades personals?

La UAB, com a institució, és la responsable de tots els tractaments. A més, hi ha responsables interns dins de la universitat en funció de les dades que tracten (caps d’Àrees, caps de Serveis, responsables d’unitats administratives, Investigadors Principals de Projectes…). Per a més informació consulteu la Normativa per al tractament de dades de caràcter […]

Què és el registre d’activitats de tractament de dades personals?

El RGPD elimina l’obligació d’inscriure els fitxers en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya. A canvi, exigeix la confecció d’un Registre d’Activitats de Tractament (RAT) que recull, entre d’altres, la informació bàsica sobre el responsable del tractament, les dades a tractar, les finalitats del tractament, els destinataris de la informació i l’exercici dels […]