Date: 

25 Mayo, 2010

Abstract: 

José Luis Molina (UAB) relexiona sobre el paper dels barris en les xarxes socials de la població que viu i treballa a Catalunya, amb especial atenció a la distribució geográfica dels contactes actius dels immigrants. Les ades formen part del projecte finançat pel MICINN (CSO2008-01470/SOCI), Estudio comparado de casos sobre la influencia mútua entre el capital e integración sociales y la inserción, estabilidad, promoción y cualificación en el empleo.