ORALPHA. Literacy of refugees and new citizens. Spain, Poland, Italy, Germany, Bulgaria. ERASMUS+ Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA204 2017-1-ES01-KA204-038450. IP UAB Dra. Silvia Carrasco.

TRANS-EMIGRA: Migraciones y espacios transnacionales de educación: construcción de la identidad de las niñas y parentalidad en las familias marroquíes, pakistaníes y senegambianas en España (2016-2019). MINECO Excelencia y Retos I+D+i MO08748. IPs: Dra. Montserrat Rifà y Dra. Marta Bertran.

Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació (2016-2018): Spin-off RESL.eu + Guiding Citites.eu. Estudi sobre l’Abandonament Escolar Prematur i les Polítiques Locals d’acompanyament a l’escolaritat amb Poblacions . IP: Dra. Silvia Carrasco.

European Commission, DG Education & Culture (2016-2018): National Policy and Research Review on Innovative Education Practices. The case of Spain. Coordinació PPMI (Public Policy and Management Institute, Vilnius, Lituania). IPs: Dr. Jordi Pàmies y Dra. Silvia Carrasco.