El camp de la Forènsica Ambiental (Environmental Forensics) té com objectiu primari esbrinar l’origen de mescles químiques complexes en el medi ambient. Aquesta informació es pot llavors emprar, per exemple per:

 – atribuir responsabilitat sobre vessaments de contaminants

– esbrinar la funció d’artefactes arqueològics

– entendre quins són els processos de transport de substàncies químiques

 Els mètodes forènsics busquen respondre qüestions força complicades i per això cal emprar metodologies analítiques sofisticades, que inclouen tècniques preparatives especials i instrumentació analítica que depèn de l’espectrometria de masses de relacions isotòpiques.

En última instància, la química forènsica depèn del coneixement especialitzat dels químics sobre les mescles químiques investigades, i de la seva composició, comportament físico-químic i interacció amb matrius biològiques i minerals. Aquesta informació permet llavors determinar les fonts de contaminants o de compostos naturals, i quan es van alliberar.

Les etapes d’una investigació forènsica ambiental són les següents:

 1.  Identificar els tipus de compostos presents a la mostra

2.  Distingir entre compostos de diferents fonts

3.  Estimar les combinacions de barreges compostos de diferents fonts

4. Estimar l’edat del producte

5.  Atribuir una font probable de l’origen dels compostos i la seva història

6.  En casos de judicis per responsabilitat ambiental, donar testimoni com a experts