El laboratori fou aprovat en l’Acord 21/2012 de 18 d’abril  (pag.542) com a Laboratori de Prestacions de Serveis de la UAB.

L’objectiu del servei és assessorar en la determinació de l’origen i les fonts dels compostos antròpics en el medi natural en mostres d’aigua, aire, organismes, sòls i sediments. L’objectiu de l’estudi pot ser molt variat, abastant des de l’atribució de responsabilitats d’un vessament químic si s’escau, com investigacions arqueològiques que busquen determinar l’ús d’un utensili o habitacle.

El servei pot donar suport en l’obtenció i la interpretació de dades químiques de mostres ambientals que requereixen una interpretació complexa des d’un punt de vista ambiental, històric o arqueològic. 

La gestió i direcció tècnica del servei és duta a terme per Núria Moraleda. Ella  assessora científicament, atén les sol·licituds, forma els usuaris quan correspon i supervisa la realització de les anàlisis corresponents en les instal·lacions dels serveis analítics de la UAB. Compta amb el suport del Dr Pau Comes pel que fa a les aplicacions relacionades amb els isòtops estables. El Dr Antoni Rosell, professor de recerca de la ICREA, s’encarrega de la direcció científica i supervisió econòmica del servei. 

La localització del servei actualment és en el nou edifici ICTA-ICP en el campus de la UAB, dins dels laboratoris de Química Ambiental gestionats per l’ICTA.