Càrrecs del 2015

Les Tarifes per a 2015 foren aprovades pel Consell Social de la UAB el 18/12/14