El laboratori es va endegar sota el nom del laboratori de l’esfera ambiental (LERA) de la UAB per a:

 facilitar les investigacions interdisciplinàries principalment, però no exclusivament, en temes ambientals relacionats amb les anàlisis químiques en el medi natural que no es poden dur a terme per falta de “know-how” i en ocasions dels equips necessaris o els coneixements per emprar-los.

  • potenciar activitats de recerca en àrees prioritàries, com són la degradació ambiental, hidrogeologia, arqueologia i canvi climàtic / global.
  •  l’adquisició d’equips per a ús compartit d’investigadors i projectes de diferents àrees dins el camp de la recerca ambiental.
  • crear un centre regional d’excel·lència, reconegut internacionalment, en recerca en temes de química ambiental.