Blanch, S., Duran, D., Valdebenito, V. i Flores, M (2013). The effects and characteristics of family involvement on a peer tutoring programme to improve the reading comprehension competence. European Journal of Psychology Education, 28 (1), 101-119. Doi: 10.1007/s10212-012-0104-y. Aquesta recerca analitza la millora de la competencia lectora a partir  de la implicació parental en un programa de tutorial entre iguals d’alumnat de primària i les seves famílies.

 

Blanch, S. (2013). Créixer en família. Guia 3-6 anys per a dinamitzadors i dinamitzadores. Barcelona: Fundació Jaume Bofill; Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Secretaria de Família. Aquesta és una guia per a professionals que posaran en pràctica un programa per a famílies emmarcat en la Criança responsiva. La guia estableix unes bases sobre la criança positiva i pauta el programa d’invervenció.

 

 

Blanch, S. i Gimeno, X. (2010). Família i escola. D’entrada, col·laboradors. Guix. Elements d’Acció Educativa, 58,18-19. Article on es reflexiona sobre els elements que afavoreixen i dificulten les relaciona entre les famílies i l’escola.

 

Gimeno, X. i Careta, A. (2014).Grup multifamiliar de famíles amb fills adolescents: un abordatge des de l’ambit socioeducatiu. L’article presenta el context, el marc i el desenvolupament del programa Aprenem plegats implementat al municipi de Sant Just Desevern amb el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

Jaume Bofill Foundation with the principles of positive parenting and the highlights of programmes, for children and their families, that have scientific evidence. The publication includes 13 of the most successful programmes (authors, objectives, content, cost, evaluation, links, etc.). It also presents the results of the program Créixer en Família -Growing within the Family- (Thió, C., Blanch, S. Ramis, A Abelló, L., 2013), highlighting the success of this program in terms of implementation, impact and quality

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=614&submenu=false&SC=12012007040643&titol=&autor=&ordenat=&&tags=