Blanch, S., Duran, D., Valdebenito, V. i Flores, M (2013). The effects and characteristics of family involvement on a peer tutoring programme to improve the reading comprehension competence. European Journal of Psychology Education, 28 (1), 101-119. Doi: 10.1007/s10212-012-0104-y. Aquesta recerca analitza la millora de la competencia lectora a partir  de la implicació parental en un programa de tutorial entre iguals d’alumnat de primària i les seves famílies.

 

Blanch, S. (2013). Créixer en família. Guia 3-6 anys per a dinamitzadors i dinamitzadores. Barcelona: Fundació Jaume Bofill; Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Secretaria de Família. Aquesta és una guia per a professionals que posaran en pràctica un programa per a famílies emmarcat en la Criança responsiva. La guia estableix unes bases sobre la criança positiva i pauta el programa d’invervenció.

 

 

Blanch, S. i Gimeno, X. (2010). Família i escola. D’entrada, col·laboradors. Guix. Elements d’Acció Educativa, 58,18-19. Article on es reflexiona sobre els elements que afavoreixen i dificulten les relaciona entre les famílies i l’escola.

 

Gimeno, X. i Careta, A. (2014).Grup multifamiliar de famíles amb fills adolescents: un abordatge des de l’ambit socioeducatiu. L’article presenta el context, el marc i el desenvolupament del programa Aprenem plegats implementat al municipi de Sant Just Desevern amb el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

Publicación de la Fundación Jaume Bofill que presenta los principios de la parentalidad positiva y se destacan los programas, sobre acompañamiento a niños y sus familias, que cuentan con evidencias científicas. La publicación incluye 13 fichas con los programas más exitosos (autores, objetivos, contenidos, coste, evaluación, links, etc.). También se presentan los resultados del programa Créixer en Família -Crecer en familia- (Thió, C., Blanch, S., Ramis, A y Abelló, L., 2013), en el cual se destacan los buenos resultados de este programa a nivel de implementación, impacto y calidad.

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=614&submenu=false&SC=12012007040643&titol=&autor=&ordenat=&&tags=