El Grup de Recerca de Compostatge (GICOM) del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona va ser creat l’any 2000 amb un objectiu clar: l’estudi del procés de compostatge com a tecnologia sostenible per al tractament biològic dels residus orgànics. Actualment, sense oblidar el compostatge, el grup centra la seva recerca en la producció de bioproductes a partir de processos de Fermentació en Estat Sòlid de residus orgànics. Finalment, part de la recerca s’enfoca també al món de la nanotecnologia i a les seves aplicacions a l’enginyeria ambiental.

El GICOM busca generar solucions innovadores per a la gestió de residus i la producció de productes de valor a partir de processos biològics. El grup treballa en col·laboració amb empreses i administracions públiques per a escalar i aplicar els seus processos a nivell industrial, amb l’objectiu de promoure l’Economia Circular i contribuir a la protecció del medi ambient.